Studenti užičke Visoke poslovno tehničke škole gosti regionalnog centra u Dubokom

325

Grupa studenata II i III godine Visoke poslovno tehničke škole strukovnih studija u Užicu na čelu sa profesorom dr Ljiljanom Trumbulović, u okviru akcije “Otvorena vrata”, posetila je naš regionalni centar.
Budući strukovni inženjeri zaštite životne sredine i strukovni menadžeri upoznali su se sa tehnologijom i dosadašnjim iskustvima u tretmanu i deponovanju komunalnog otpada koji se doprema iz devet lokalnih samouprava, planovima vezanim za povećanje procenta izdavajanja sekundarnih sirovina i projektom proširenja i sanacije tela deponije.