ЈНМВ 21/2019 “Пражњења сабирног шахта,сепаратора,сабирних шахти у центру за селекцију,чишћење канала и испирање шахти

Назив набавке: ЈНMВ 212019
Пражњења сабирног шахта, сепаратора, сабирних шахти у центру за селекцију, чишћење канала и испирање шахти :
Партија 1: Пражњење сабирног шахта (шахт за сакупљање отпадних вода на депонији), пражњење сабирних шахти и сепаратора у центру за селекцију, чишћење канала и испирање шахти.

Ознака из општег речника речника набавке: 90440000 – Услуге чишћења септичких јама

Датум објављивања: 09.10.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Продужетак рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору