JNMV 21/2019 “Pražnjenja sabirnog šahta,separatora,sabirnih šahti u centru za selekciju,čišćenje kanala i ispiranje šahti

30

Naziv nabavke: JNMV 212019
Pražnjenja sabirnog šahta, separatora, sabirnih šahti u centru za selekciju, čišćenje kanala i ispiranje šahti :
Partija 1: Pražnjenje sabirnog šahta (šaht za sakupljanje otpadnih voda na deponiji), pražnjenje sabirnih šahti i separatora u centru za selekciju, čišćenje kanala i ispiranje šahti.

Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 90440000 – Usluge čišćenja septičkih jama

Datum objavljivanja: 09.10.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Produžetak roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru