Budući tehničari unutrašnjeg transporta TŠ Radoje Ljubičić posetili Duboko

53

Učenici IVS 2 užičke Tehničke škole “Radoje Ljubičić” Užice, obrazovnog profila tehničar unutrašnjeg transporta, sa profesorom Draganom Ilićem, u okviru akcije “Otvorena vrata”, posetili su naš regionalni centar.
Tokom obilaska “Dubokog” upoznali su se sa tehnologijom i dosadašnjim iskustvima u tretmanu i deponovanju komunalnog otpada, organizacijom rada i sredstvima unutrašnjeg transporta u preduzeću, radom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, značajem primarne selekcije i planovima vezanim za povećanje procenta izdavajanja sekundarnih sirovina.