Будући тeхничари унутрашњег транспорта ТШ Радоје Љубичић посетили Дубоко

844

Ученици IVS 2 ужичке Техничке школе “Радоје Љубичић” Ужице, образовног профила техничар унутрашњег транспорта, са професором Драганом Илићем, у оквиру акције “Отворена врата”, посетили су наш регионални центар.
Током обиласка “Дубоког” упознали су се са технологијом и досадашњим искуствима у третману и депоновању комуналног отпада, организацијом рада и средствима унутрашњег транспорта у предузећу, радом постројења за пречишћавање отпадних вода, значајем примарне селекције и плановима везаним за повећање процента издавајања секундарних сировина.