ЈНМВ 22/2019 “Хидраулика”

Назив набавке: ЈНМВ 22/2019 „Хидраулика“
Ознака из општег речника речника набавке:50100000 – услуге поправки,одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему
Датум објављивања: 15.10.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору