JNMV 22/2019 “Hidraulika”

40

Naziv nabavke: JNMV 22/2019 „Hidraulika“
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke:50100000 – usluge popravki,održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu
Datum objavljivanja: 15.10.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru