JNMV 20/2019 “Održavanje elektro mreže”

57

Naziv nabavke: JNMV 20/2019 „Održavanje elektro mreže“
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke:50000000 – usluge održavanja i popravki
Datum objavljivanja: 19.09.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru