ЈНМВ 20/2019 “Одржавање електро мреже”

Назив набавке: ЈНМВ 20/2019 „Одржавање електро мреже“
Ознака из општег речника речника набавке:50000000 – услуге одржавања и поправки
Датум објављивања: 19.09.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору