ЈНМВ 19/2019 “Пражњење сабирног шахта, сепаратора, сабирних шахти у центру за селекцију, чишћење канала и испирање шахти у 2 партије

Назив набавке: ЈНMВ 192019
Пражњења сабирног шахта, сепаратора, сабирних шахти у центру за селекцију, чишћење канала и испирање шахти у 2 партије:
Партија 1: Пражњење сабирног шахта (шахт за сакупљање отпадних вода на депонији), пражњење сабирних шахти и сепаратора у центру за селекцију, чишћење канала и испирање шахти.
Партија 2: : Пражњење и чишћење сепаратора масти и уља
Ознака из општег речника речника набавке: 90440000 – Услуге чишћења септичких јама

Датум објављивања: 16.09.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Продужетак рока

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о обустави поступка