JNMV 19/2019 “Pražnjenje sabirnog šahta, separatora, sabirnih šahti u centru za selekciju, čišćenje kanala i ispiranje šahti u 2 partije

52

Naziv nabavke: JNMV 192019
Pražnjenja sabirnog šahta, separatora, sabirnih šahti u centru za selekciju, čišćenje kanala i ispiranje šahti u 2 partije:
Partija 1: Pražnjenje sabirnog šahta (šaht za sakupljanje otpadnih voda na deponiji), pražnjenje sabirnih šahti i separatora u centru za selekciju, čišćenje kanala i ispiranje šahti.
Partija 2: : Pražnjenje i čišćenje separatora masti i ulja
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 90440000 – Usluge čišćenja septičkih jama

Datum objavljivanja: 16.09.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Produžetak roka

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o obustavi postupka