Zvanično obeležen početak realizacije SUBREC projekta koji partnerski realiziraju Užice i Tuzla

74

U četvrtak, 12. septembra 2019. godine u prostoru upravne zgrade JKP Regionalni centara za upravljanje otpadom “Duboko” Užice je organizovana konferencija za medije kao zvanični početak realizacije osamnaestomesečnog projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle/SUBREC”, koji partnerski sprovode JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” i JKP “Bioktoš” iz Užica, JKP “Komunalac” i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Realizaciju projekta kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), pri čemu je telo za ugovaranje Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).
Konferencija je imala za cilj da širu javnost upozna sa aktivnostima i rezultatima projekta, da najavi i pojasni novi koncept upravljanja komunalnim otpadom koji se projektom uspostavlja na teritoriji dva grada, kao i da animira lokalnu zajednicu za aktivno učešće u sprovođenju novouspostavljenog sistema. Učesnici konferencije su upoznati sa aktivnostima SUBREC projekta koji će unaprediti efikasnost javnih usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, uspostavljanjem sistema primarne selekcije otpada u 5.000 domaćinstava u prigradskim naseljima Užica i Tuzle. Projektom je planirana nabavka 10.000 namenskih kanti za reciklabilni (suvi) otpad i otpad za deponije (mokri), 600 kompostera za prikupljanje organskog otpada iz domaćinstava i 40 kontejnera za prikupljanje ambalažnog stakla, dva kamiona i jedne prese za baliranje selektovanog otpada.
Medijima su se obratili gradonačelnik Grada Užica, rukovodioci četiri partnerske organizacije (JKP “Duboko” Užice, JKP “Komunalac” Tuzla, JKP “Bioktoš” Užice, “Centar za ekologiju i energiju” Tuzla), menadžer SUBREC projekta, kao i direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije, a nakon toga je organiziran kraći demonstracioni obilazak Centra za sekundarnu selekciju, kojim upravlja JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice.