Званично обележен почетак реализације SUBREC пројекта који партнерски реализирају Ужице и Тузла

1026

У четвртак, 12. септембра 2019. године у простору управне зграде ЈКП Регионални центара за управљање отпадом “Дубоко” Ужице је организована конференција за медије као званични почетак реализације осамнаестомесечног пројекта “Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле/SUBREC”, који партнерски спроводе JKP Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” и ЈКП “Биоктош” из Ужица, ЈКП “Комуналац” и Центар за екологију и енергију из Тузле.
Реализацију пројекта кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020, у оквиру инструмента претприступне помоћи (IPA II), при чему је тело за уговарање Министарство финансија Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).
Конференција је имала за циљ да ширу јавност упозна са активностима и резултатима пројекта, да најави и појасни нови концепт управљања комуналним отпадом који се пројектом успоставља на територији два града, као и да анимира локалну заједницу за активно учешће у спровођењу новоуспостављеног система. Учесници конференције су упознати са активностима SUBREC пројекта који ће унапредити ефикасност јавних услуга у области управљања комуналним отпадом, успостављањем система примарне селекције отпада у 5.000 домаћинстава у приградским насељима Ужица и Тузле. Пројектом је планирана набавка 10.000 наменских канти за рециклабилни (суви) отпад и отпад за депоније (мокри), 600 компостера за прикупљање органског отпада из домаћинстава и 40 контејнера за прикупљање амбалажног стакла, два камиона и једне пресе за балирање селектованог отпада.
Медијима су се обратили градоначелник Града Ужица, руководиоци четири партнерске организације (ЈКП “Дубоко” Ужице, ЈКП “Комуналац” Тузла, ЈКП “Биоктош” Ужице, “Центар за екологију и енергију” Тузла), менаџер SUBREC пројекта, као и директор Агенције за заштиту животне средине, Министарства за заштиту животне средине Републике Србије, а након тога је организиран краћи демонстрациони обилазак Центра за секундарну селекцију, којим управља ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице.