ЈНМВ 18/2019 “Гумене траке за транспортере”

Назив набавке: ЈНМВ 18/2019 ” Гумене траке за транспортере“
Ознака из општег речника речника набавке: 44425300 – Гумене траке за транспортере
Датум објављивања: 12.09.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Продужетак рока за достављање конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору