Duboko posetila Zelena poslanička grupa

66

Kao primer dobre prakse, naš regionalni centar posetili su narodni poslanici republičkog parlamenta, inače članovi Zelene poslaničke grupe, predstavnici OEBS-a, lokalnih samouprava Prijepolja i Novog Pazara, Ministarstva zaštite životne sredine i Stalne konferencije gradova i opština.
Direktor mr Momir Milovanović upoznao ih je sa radom i poslovanjem prve regionalne deponije u našoj zemlji, kao i problemima vezanim za unapređenje primarne selekcije otpada, što je kao jedan od najvećih zadataka za Užice u narednom periodu istakao i gradonačelnik Tihomir Petković.
Po mišljenju narodne poslanice Dubravke Filipovski, model “Dubokog” je način kako treba raditi i u drugim delovima naše zemlje, dok je šef odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji Džon Klejton naglasio da svi treba da uče na primeru rada ovog regionalnog centra i dodao da je važno i kako da bude i bolje.
Dragana Ljumović i Snežana Kuzmanović iz Ministarstva zaštite životne sredine predstavile su nacionalne planove u sektoru komunalnog otpada i politiku odlaganja otpada na deponije, teme izlaganja Jane Pavlović iz Stalne konferencije gradova i opština bili su ovlašćenja i odgovornosti lokalne samouprave prema predstojećoj zakonskoj regulativi i izazovi u sprovođenju propisa, dok je Sandra Kamberović istakla ciljeve vezane za komunalni i ambalažni otpad i opasan otpad iz domaćinstava u oblasti upravljanja otpadom i zelenim radnim mestima u okviru cirkularne ekonomije.