Дубоко посетила Зелена посланичка група

971

Као пример добре праксе, наш регионални центар посетили су народни посланици републичког парламента, иначе чланови Зелене посланичке групе, представници ОЕБС-а, локалних самоуправа Пријепоља и Новог Пазара, Министарства заштите животне средине и Сталне конференције градова и општина.
Директор мр Момир Миловановић упознао их је са радом и пословањем прве регионалне депоније у нашој земљи, као и проблемима везаним за унапређење примарне селекције отпада, што је као један од највећих задатака за Ужице у наредном периоду истакао и градоначелник Тихомир Петковић.
По мишљењу народне посланице Дубравке Филиповски, модел “Дубоког” је начин како треба радити и у другим деловима наше земље, док је шеф одељења за демократизацију Мисије ОЕБС-а у Србији Џон Клејтон нагласио да сви треба да уче на примеру рада овог регионалног центра и додао да је важно и како да буде и боље.
Драгана Љумовић и Снежана Кузмановић из Министарства заштите животне средине представиле су националне планове у сектору комуналног отпада и политику одлагања отпада на депоније, теме излагања Јане Павловић из Сталне конференције градова и општина били су овлашћења и одговорности локалне самоуправе према предстојећој законској регулативи и изазови у спровођењу прописа, док је Сандра Камберовић истакла циљеве везане за комунални и амбалажни отпад и опасан отпад из домаћинстава у области управљања отпадом и зеленим радним местима у оквиру циркуларне економије.