ЈНВВ 06/2019 “Одржавање основних средстава депоновања и транспорта у 9 партија”

Назив набавке: ЈНВВ 06/2019 „Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта у 9 партија:
Партија 1: Сервис камион Mercedes
Партија 2: Сервис камиона Iveko
Партија 3: Сервис путнички аутомобили Шкода
Партија 4: Сервис путничког аутомобила Дачија
Партија 5: Сервис путничког аутомобила Субару
Партија 6: Сервис компактор
Партија 7: Сервис комбинована грађевинска машина
Партија 8: Сервис булдозера
Партија 9: Сервис приколица камионских
Ознака из општег речника речника набавке: 50100000 – услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему
Датум објављивања: 26.09.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Продужетак рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 7

Обавештење о закљученом уговору партија 9

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 8

Обавештење о о обустави поступка