JNVV 06/2019 “Održavanje osnovnih sredstava deponovanja i transporta u 9 partija”

91

Naziv nabavke: JNVV 06/2019 „Održavanje osnovnih sredstava deponovanja i transporta u 9 partija:
Partija 1: Servis kamion Mercedes
Partija 2: Servis kamiona Iveko
Partija 3: Servis putnički automobili Škoda
Partija 4: Servis putničkog automobila Dačija
Partija 5: Servis putničkog automobila Subaru
Partija 6: Servis kompaktor
Partija 7: Servis kombinovana građevinska mašina
Partija 8: Servis buldozera
Partija 9: Servis prikolica kamionskih
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 50100000 – usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu
Datum objavljivanja: 26.09.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Produžetak roka za dostavljanje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8

Obaveštenje o o obustavi postupka