ЈНМВ 17/2019 “Вулканизирање трака и монтажа гумених транспортера”

Назив набавке: ЈНМВ 17/2019 “Вулканизирање трака и монтажа гумених транспортера”
Ознака из општег речника речника набавке: 50100000 – услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему; 50116500 – услуге поправке гума, укључујући монтажу и центрирање.
Датум објављивања: 28.08.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору