Nabavka prese za reciklažne materijale, za potrebe projekta SUBREC u Srbiji

127

Nabavka prese za reciklažne materijale, za potrebe projekta SUBREC u Srbiji

Ref. br.: 48-00-00046/2016-28-9/TD05

JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku dobra – Nabavka prese za reciklažne materijale, za potrebe projekta SUBREC u Srbiji, Užice, Srbija, u okviru projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle”, uz finansijsku podršku Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, 2014-2020 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPAII), alokacije za 2014, 2015. i 2016. godinu, poziv EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi.

Oglas o raspisivanju lokalnog otvorenog postupka nabavke objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije” i dnevnom listu Srpski telegraf. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet stranica JKP Duboko, putem sledećeg linka: https://duboko.rs/javne-nabavke/

Rok za dostavljanje ponuda je 18.10.2019. godine do 14:00 časova. Eventualne dodatne informacije, pojašnjenja ili pitanja će biti objavljeni na internet stranici JKP Duboko https://duboko.rs/javne-nabavke/

Obaveštenje/informacije o javnoj nabavci možete preuzeti putem sledećeg linka CONTRACT NOTICE

Kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti putem sledećeg linka TENDERSKA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE


Standard advertisement for local publication of local open tender procedures

Contract title: Procurement of the press for recyclable materials, for the purposes of the SUBREC project in Serbia

Publication reference: 48-00-00046/2016-28-9/TD05

PUC RCWM Duboko intends to award a supply contract for Procurement of the press for recyclable materials, for the purposes of the SUBREC project in Serbia in City of Užice, Serbia, within the project Suburban recycling – Establishing System of Waste Management in Suburban Areas of Užice and Tuzla (ref. no: 48-00-00046/2016-28-9), with financial assistance from the Cross-border Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina, 2014-2020 under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II), allocations for 2014, 2015 and 2016; Reference: EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi

The tender dossier is available from the address of of the Contracting Authority (PUC RCWM Duboko, Duboko bb Street, 31000 Užice) and the advertisment for local publication is published in the Official Gazette of the Republic of Serbia, national daily newspapers Srpski telegraf and on the website of PUC RCWM Duboko https://duboko.rs/javne-nabavke/

The deadline for submission of tenders is 18 October 2019 before 14.00 hrs.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the PUC RCWM Duboko at:https://duboko.rs/javne-nabavke/

Contract notice is available here CONTRACT NOTICE
Tender dossier is available here TENDER DOSSIER

Award decision for TD05 is available HERE

Contract Award Notice you can download HERE