Набавка пресе за рециклажне материјале, за потребе пројекта SUBREC у Србији

Набавка пресе за рециклажне материјале, за потребе пројекта SUBREC у Србији

Реф. бр.: 48-00-00046/2016-28-9/TD05

ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко објављује позив за достављање понуда за набавку добра – Набавка пресе за рециклажне материјале, за потребе пројекта SUBREC у Србији, Ужице, Србија, у оквиру пројекта “Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле”, уз финансијску подршку Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, 2014-2020 из Инструмента за претприступну помоћ (ИПАII), алокације за 2014, 2015. и 2016. годину, позив EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi.

Оглас о расписивању локалног отвореног поступка набавке објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије” и дневном листу Српски телеграф. Комплетна тендерска документација се може преузети са званичне интернет страница ЈКП Дубоко, путем следећег линка: https://duboko.rs/javne-nabavke/

Рок за достављање понуда је 18.10.2019. године до 14:00 часова. Евентуалне додатне информације, појашњења или питања ће бити објављени на интернет страници ЈКП Дубоко https://duboko.rs/javne-nabavke/

Обавештење/информације о јавној набавци можете преузети путем следећег линка CONTRACT NOTICE

Комплетну тендерску документацију можете преузети путем следећег линка ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о додели уговора можете преузети ОВДЕ


Standard advertisement for local publication of local open tender procedures

Contract title: Procurement of the press for recyclable materials, for the purposes of the SUBREC project in Serbia

Publication reference: 48-00-00046/2016-28-9/TD05

PUC RCWM Duboko intends to award a supply contract for Procurement of the press for recyclable materials, for the purposes of the SUBREC project in Serbia in City of Užice, Serbia, within the project Suburban recycling – Establishing System of Waste Management in Suburban Areas of Užice and Tuzla (ref. no: 48-00-00046/2016-28-9), with financial assistance from the Cross-border Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina, 2014-2020 under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II), allocations for 2014, 2015 and 2016; Reference: EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi

The tender dossier is available from the address of of the Contracting Authority (PUC RCWM Duboko, Duboko bb Street, 31000 Užice) and the advertisment for local publication is published in the Official Gazette of the Republic of Serbia, national daily newspapers Srpski telegraf and on the website of PUC RCWM Duboko https://duboko.rs/javne-nabavke/

The deadline for submission of tenders is 18 October 2019 before 14.00 hrs.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the PUC RCWM Duboko at:https://duboko.rs/javne-nabavke/

Contract notice is available here CONTRACT NOTICE
Tender dossier is available here TENDER DOSSIER

Award decision for TD05 is available HERE

Contract Award Notice you can download HERE