JNMV 16/2019 “Usluge revizije redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja JKP”Duboko”Užice za 2019. godinu”

87

Naziv nabavke: JNMV 16/2019 ” Usluga revizije redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja JKP ”Duboko” Užice za 2019. godinu”

Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 79212300 – Usluge obavezne revizije

Datum objavljivanja: 14.08.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ”