ЈНМВ 16/2019 “Услуге ревизије редовног годишњег финансијског извештаја ЈКП”Дубоко”Ужице за 2019. годину”

Назив набавке: ЈНМВ 16/2019 ” Услуга ревизије редовног годишњег финансијског извештаја ЈКП ”Дубоко” Ужице за 2019. годину”

Ознака из општег речника речника набавке: 79212300 – Услуге обавезне ревизије

Датум објављивања: 14.08.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору ”