ЈНМВ 10/2019 „Коришћење грађевинских машина на Телу депоније”

Назив набавке: ЈНМВ 10/2019 „Коришћење грађевинских машина на Телу депоније”
Ознака из општег речника речника набавке: 45520000 – Партија 1: камион кипер, 45520000 – Партија 2: багер гусеничар
Датум објављивања: 20.03.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору