JNVV 02/2019: Potrošni materijal – deponovanje: Partija 3: zemljano kameni materijal

237

Naziv nabavke: JNVV 02/2019: Potrošni materijal – deponovanje: Partija 3: zemljano kameni materijal
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 14210000 – drobljeni kamen i agregati
Datum objavljivanja: 14.03.2019.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru