ЈНВВ 03/2019 „ Гориво и адитиви“

Назив набавке: ЈНМВ 03/2019„ Гориво и адитиви“
Ознака из општег речника речника набавке: 09000000 – Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије
Датум објављивања: 28.03.2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору