JNMV 08/2019 “ Organizovani prevoz zaposlenih “

161

Naziv nabavke: JNMV 04/2019 “ Organizovani prevoz zaposlenih “
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 60170000 – Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem
Datum objavljivanja: 06.03.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru