ЈНМВ 09/2019 „ Набавка каљене жице“

Назив набавке: ЈНМВ 09/2019 „ Набавка каљене жице“
Ознака из општег речника речника набавке: 4433300 – Жица
Датум објављивања: 11.03.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору