ЈНМВ 07/2019 „Набавка компјутерске опреме“

Назив набавке: ЈНМВ 07/2019 „Набавка компјутерске опреме“
Ознака из општег речника речника набавке: 30230000 – рачунарска опрема
Датум објављивања: 04.03.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору