JNMV 06/2019 „Nabavka ulja, maziva i autokozmetike“

173

Naziv nabavke: JNMV 06/2019 „Nabavka ulja, maziva i autokozmetike“
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 09211100 – Motorna ulja; 24951100 – Maziva
Datum objavljivanja: 01.03.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatna pojašnjenja

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru