ЈНМВ 06/2019 „Набавка уља, мазива и аутокозметикe“

Назив набавке: ЈНМВ 06/2019 „Набавка уља, мазива и аутокозметикe“
Ознака из општег речника речника набавке: 09211100 – Моторна уља; 24951100 – Мазива
Датум објављивања: 01.03.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Додатна појашњења

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору