Јавни позив за исказивање заинтересованости за ангажовање лица за потребе имплементације пројекта SUBREC

637

Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице оглашава јавни позив за исказивање заинтересованости за ангажовање лица ван радног односа за потребе имплементације прекограничног пројекта “Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле (SUBREC)”, за који су у оквиру ИПАII Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина за период од 2014. до 2020. године, заједнички аплицирале партнерске институције из Србије, ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице, ЈКП “Биоктош” Ужице, као и ЈКП “Комуналац” и Центар за екологију и енергију из Тузле са територије Босне и Херцеговине.
Предметни јавни позив се односи на исказивање заинтересованости за ангажовање лица за обављање послова на пројекту у складу са правилима Европске уније, за следеће позиције:
– менаџер пројекта – 1 извршилац
– финансијски менаџер на пројекту – 1 извршилац
Пријаве се подносе на е-адресу: office@duboko.rs у року од 5 дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници ЈКП “Дубоко” Ужице (https://duboko.rs/).
Благовременим ће се сматрати пријаве пристигле на адресу ЈКП “Дубоко” до последњег дана наведеног рока, односно до 6. марта 2019. године у 14:00 часова.
Пријаве примљене након овог рока неће бити разматране.

Јавни позив за исказивање заинтересованости за ангажовање лица за потребе имплементације пројекта SUBREC – https://www.dropbox.com/s/ff4o4rvo1tv4ai4/Javni%20poziv.pdf?dl=0