Javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti za angažovanje lica za potrebe implementacije projekta SUBREC

66

Javno komunalno preduzeće Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice oglašava javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti za angažovanje lica van radnog odnosa za potrebe implementacije prekograničnog projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle (SUBREC)”, za koji su u okviru IPAII Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina za period od 2014. do 2020. godine, zajednički aplicirale partnerske institucije iz Srbije, JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice, JKP “Bioktoš” Užice, kao i JKP “Komunalac” i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle sa teritorije Bosne i Hercegovine.
Predmetni javni poziv se odnosi na iskazivanje zainteresovanosti za angažovanje lica za obavljanje poslova na projektu u skladu sa pravilima Evropske unije, za sledeće pozicije:
– menadžer projekta – 1 izvršilac
– finansijski menadžer na projektu – 1 izvršilac
Prijave se podnose na e-adresu: office@duboko.rs u roku od 5 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici JKP “Duboko” Užice (https://duboko.rs/).
Blagovremenim će se smatrati prijave pristigle na adresu JKP “Duboko” do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 6. marta 2019. godine u 14:00 časova.
Prijave primljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti za angažovanje lica za potrebe implementacije projekta SUBREC – https://www.dropbox.com/s/ff4o4rvo1tv4ai4/Javni%20poziv.pdf?dl=0