ЈНМВ 08/2018 Набавка биолошког пречистача отпадних вода

 

 

 

 

 

Назив набавке: ЈНМВ 08/2018 Набавка биолошког пречистача отпадних вода
Ознака из општег речника речника набавке: 42912330 – апарати за пречишћавање воде
Датум објављивања: 19.02.2018.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору