JNMV 07/2018 Nabavka električne energije

249

 

 

 

 

 

Naziv nabavke: JNMV 07/2018 Nabavka električne energije
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 09310000 – električna energija
Datum objavljivanja: 12.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru