ЈНМВ 07/2018 Набавка електричне енергије

 

 

 

 

 

Назив набавке: ЈНМВ 07/2018 Набавка електричне енергије
Ознака из општег речника речника набавке: 09310000 – електрична енергија
Датум објављивања: 12.02.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору