ЈНМВ 06/2018 Набавка уља, мазива и аутокозметикe

 

 

 

 

 

Назив набавке: ЈНМВ 06/2018 Набавка уља, мазива и аутокозметикe
Ознака из општег речника речника набавке: 09211100 – Моторна уља, 24951100 – Мазива
Датум објављивања: 09.02.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Питања и одговoри

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору