JNMV 05/2018 Usluge vršenja monitoringa za JKP“Duboko“ Užice

253

 

 

 

 

 

Naziv nabavke: JNMV 05/2018 Usluge vršenja monitoringa za JKP“Duboko“ Užice u 4 partije:
Partija 1: Monitoring površinskih, podzemnih i otpadnih voda,
Partija 2: Monitoring emisije deponijskih gasova iz biotrnova,
Partija 3: Monitoring emisije zagađujućih materija iz kotlarnice, monitoring pedoloških i geoloških karakteristika i monitoring buke
Partija 4: Monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha.

Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 90731400 – Usluge monitoringa ili merenja zagađenja vazduha; 90732000- Usluge u vezi sa zagađanjem zemljišta; 90733000 – Usluge u vezi sa zagađanjem vode
Datum objavljivanja: 02.02.2018. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru