ЈНМВ 04/2018 Компјутерска опрема

 

 

 

 

 

Назив набавке: ЈНМВ 03/2018 Набавка жице за балирање
Ознака из општег речника речника набавке: 30230000 – рачунарска опрема
Датум објављивања: 01.02.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору