ЈКП “Дубоко” Ужице међу добитницима сертификата Секопака

1175

Међу добитницима сертификата Секопака о доприносу у уштеди емисије угљен диоксида налази се и наше предузеће. Сертификат, који се односи на 2016. годину, уручен је ЈКП “Дубоко” Ужице за допринос смањењу количине емисије угљен диоксида од 374,29 тона.
– Компанија Секопак, као водећи оператер система управљања амбалажним отпадом на територији Републике Србије и као члан светске организације PRO Europe, први пут својим партнерима – сакупљачима амбалажног отпада додељује Сертификат о уштеди CO2 за учешће и допринос смањењу количине емисије штетних CO2 гасова на годишњем нивоу (тзв. Greenhousegas – GHG balance) за 2016. годину – истиче се у саопштењу Секопака, коју је потписала генерална директорка Виолета Белановић Кокир.У саопштењу се наглашава да је у 2016. години Република Србија “применом “продужене одговорности произвођача” уштедела 26.922 t CO2, од којих је учешће Секопака у износу од 20.946 t (78%)”.
– Кључ високог процента учешћа Секопака у односу на друге оператере система јесте у моделу сарадње са приватним сакупљачима и јавним комуналним предузећима, чиме се постиже избалансирано учешће свих врста амбалажног отпоада (картон, пластика, стакло, метал, дрво) у саставу амбалажног отпада” – наводи се у саопштењу Секопака, који се свим добитницима захваљује на партнерском односу и учешћу у систему управљања амбалажним отпадом у нашој земљи.