Momir Milovanović imenovan za direktora JKP “Duboko” Užice

712

Magistar tehničkih nauka Momir Milovanović imenovan je za direktora JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice. Milovanović je stupio na dužnost 2. marta, a ove poslove obavljaće u naredne četiri godine.
Rešenjem Agencije za privredne registre BD 33135/2018 od 19.04.2018. godine registrovana je promena zakonskog zastupnika našeg centra, tako što je kao direktor registrovan mr Momir Milovanović.