JNVV 03/2018 Potrošni materijal – deponovanje

310

Naziv nabavke: JNVV 03/2018 Potrošni materijal – deponovanje
Partija 1: Kameni materijal-tampon granulacije 0-63 mm
Partija 2: Kameno – zemljani materijal – jalovina
Partija 3: Betonske A.B. Cevi Ø 800 * 1000
Partija 4 : Plastične PE Cevi Ø 125/140*2150
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 14210000 – šljunak, pesak, drobljeni kamen i agregati
Datum objavljivanja: 30.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru