ЈНВВ 03/2018 Потрошни материјал – депоновање

Назив набавке: ЈНВВ 03/2018 Потрошни материјал – депоновање
Партија 1: Камени материјал-тампон гранулације 0-63 mm
Партија 2: Каменo – земљани материјал – јаловина
Партија 3: Бетонске А.Б. Цеви Ø 800 * 1000
Партија 4 : Пластичне ПЕ Цеви Ø 125/140*2150
Ознака из општег речника речника набавке: 14210000 – шљунак, песак, дробљени камен и агрегати
Датум објављивања: 30.03.2018.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору