JНМВ 04/2020 “Потрошни материјал за уградњу на телу депоније у 2 партије”

Назив набавке: ЈНМВ 04/2020 ”Потрошни материјал за уградњу на телу депоније :
Партија 1: Камени тампон 0-63 мм
Партија 2: Камена јаловина “
Ознака из општег речника речника набавке: 14210000 – шљунак, песак, дробљени камен и агрегати
Датум објављивања: 04.03.2020.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору