ЈНМВ 05/2020″ Набавка уља, мазива, антифриза и аутокозметике”

Назив набавке: ЈНМВ 05/2020″ Набавка уља, мазива, антифриза и аутокозметике”
Ознака из општег речника речника набавке: 09211100 – Моторна уља; 24951100 – Мазива
Датум објављивања: 04.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Додатна појашњења

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору