ЈНВВ 03/2020 “Набавка горива и адитива “

Назив набавке: ЈНМВ 03/2020 „ Набавка горива и адитива“
Ознака из општег речника речника набавке: 09134200 – дизел горива; 09132000-3 -Бензин; 24951200 – Адитив
Датум објављивања: 02.03.2020.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка