ЈНВВ 01/2020 “Израда пројектне документације за третман отпада”

Назив набавке: ЈНВВ 01/2020 „ Израда пројектне документације за третман отпада”
Ознака из општег речника речника набавке: 71320000 – услуге техничког пројектовања
Датум објављивања: 24.02.2020.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Питања и одговoри 2

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору