Примарна селекција отпада у 2500 приградских домаћинстава

739

До краја фебруара 2500 домаћинстава из приградских насеља града Ужица добиће канте за примарну селекцију отпада. Пројекат успостављања система примарне селекције отпада у приградским насељима суфинансиран је од стране Европске уније, кроз програм прекограничне сарадње Србије и Босне и Херцеговине 2014-2020 и наш град га реализује заједно са градом Тузла.
Укупна вредност пројекта је, по речима градоначелника Ужица Тихомира Петковића,
711 000 евра, од којих 417 000 евра добија ЈКП „Биоктош“ и Регионална депонија „Дубоко“.
„Преко Биоктоша долази пет хиљада канти за примарну селекцију отпада, које ћемо
поделити у 2500 приградских домаћинстава. 220 домаћинстава у Ужицу је до сада добилo по две канте, од којих је једна за отпад који се рециклира, а друга је за мешовити отпад који се даље не може рециклирати.“
„Спремни смо да реализујемо овај важан пројекат и, иако смо лидери када је у питању прикупљање примарног отпада у Србији, са овим пројектом, који смо започели, рачунамо да ћемо бити у апсолутном врху, када је у питању примарна селекција, јер смо чврсто решили да ову шансу коју смо добили искористимо. Кључ успеха овог пројекта јесте код грађана Ужица и сигуран сам да ће грађани желети да дају пун допринос у реализацији пројекта примарне селекције отпада. Крајем ове године, или почетком наредне, у плану је наставак овог пројекта. За тај нови пројекат ћемо добити 600 хиљада евра од наше Владе, Европске уније и Шведске Владе чиме ће се омогућити примарна селекција отпада у оном делу града који није покривен овим пројектом. Пројекат примарне селекције значајан је корак ка додатној заштити животне средине у нашем граду, ка мањем трошењу енергената, стварању мање количине отпада, али и продужетку века трајања наше регионалне депоније“, навео је градоначелник.
Примарно селектовани отпад ће се, по речима Оливера Ристановића, директора ЈКП Биоктош, одвозити специјализованим возилом на сваких 15 дана, док ће мешовити отпад бити прикупљан у складу са редовним планом и програмом.
Директор Регионалне депоније Дубоко, Момир Миловановић навео је да је примарна селекција отпада на месту настанка веома важна за Депонију „Дубоко“ јер сав отпад који се прикупи на територији града Ужица ту завршава.
„Пре него што се отпад одложи на депонију мора да прође одређени третман, а то је
селекција отпада коју ми радимо у Центру за секундарну селекцију отпада. Кроз овај
пројекат штитимо депонијски простор кога има све мање и мање, продужавамо радни век депоније, а самим тим смо поставили добре темеље примарне селекције у граду. Циљ нам је да овај пројекат заживи и максимално га подржавамо. Кроз инфо-сесије које организујемо разговарамо са грађанима, упућујемо их како треба да раде са отпадом. У пројекат су укључени ученици средњих школа и студенти и они ће ићи у домаћинства и разговарати са грађанима, пружати им помоћ око примарне селекције. Кад се канте са отпадом буду празниле знаћемо са терена где постоји проблем и отићи у домаћинство и још једном обавити разговор како би се испоштовале процедуре које смо навели и како би примарна селекција заживела“.
Душан Секулић из Крчагова, чије домаћинство је обухваћено овим пројектом, наводи да је ово једниствена прилика да се грађани укључе у селектовање отпада и да у својим кућама, на месту настанка отпада, врше његово примарно раздвајање.
„На овај начин, сви ми можемо дати допринос смањењу загађења животне средине и достизању европских стандарда у овој области“, навео је Секулић.

uzice.rs

Огласна табла Ужице