ЈНМВ 01/2018 Набавка средстава за хигијену

 

 

 

 

 

Назив набавке: ЈНМВ 01/2018 Набавка средстава за хигијену
Ознака из општег речника речника набавке: 39830000 – Средства за чишћење
Датум објављивања: 16.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору