ЈНВВ 02/2018 Коришћење грађевинских машина на Телу депоније

 

 

 

 

 

Назив набавке: ЈНВВ 02/2018 Коришћење грађевинских машина на Телу депоније
Партија 1: камион кипер
Партија 2: багер гусеничар
Ознака из општег речника речника набавке: 45520000 – Изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером
Датум објављивања: 16.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору