ЈНВВ 01/2018 Гориво и адитиви

 

 

 

 

 

Назив набавке: ЈНВВ 01/2018 Гориво и адитиви
Ознака из општег речника речника набавке: 09000000- Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и др. извори енергије
Датум објављивања: 15.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору