ЈНМВ 02/2018 Организовани превоз запослених

 

 

 

 

 

Назив набавке: ЈНМВ 02/2018 Организовани превоз запослених
Ознака из општег речника речника набавке: 60170000 – Најам возила за превоз путника са возачем
Датум објављивања: 16.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору