ЈНВВ 10/2018) Коришћење грађевинских машина на Телу депоније; Партија 2: багер гусеничар

Назив набавке: ЈНВВ 10/20181) “Коришћење грађевинских машина на Телу депоније
Партија 2: багер гусеничар
Ознака из општег речника речника набавке: 45520000 – Изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером.
Датум објављивања: 30.08.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору