ЈНМВ 15/2018 Вулканизирање трака и монтажа гумених транспортера

Назив набавке: ЈНМВ 15/2018 “Вулканизирање трака и монтажа гумених транспортера”
Ознака из општег речника речника набавке: 50100000 – услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему; 50116500 – услуге поправке гума, укључујући монтажу и центрирање.
Датум објављивања: 17.08.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору