ЈНМВ 14/2018 Гумене траке за транспортере

Назив набавке: ЈНМВ 14/2018 ” Гумене траке за транспортере“
Ознака из општег речника речника набавке: 44425300 – Гумене траке за транспортере
Датум објављивања: 17.08.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Продужетак рока за достављање конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору