Odbornica Skupštine Grada Čačka posetila naš regionalni centar

269

Naš regionalni centar posetila je odbornica Skupštine Grada Čačka Violeta Marković.
U razgovoru sa direktorom mr Momirom Milovanovićem upoznala se sa tehnologijom rada Centra za selekciju, dosadašnjim iskustvima i projektima vezanim za unapređenje procesa primarne selekcije otpada, procesom deponovanja komunalnog otpada iz devet lokalnih samouprava Regije Duboko, radom deponijske laboratorije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i planovima u daljem radu našeg centra.