ЈНВВ 05/2019 “Резервни делови за возни парк у 15 партија”

Назив набавке: ЈНВВ 05/2019: „Резервни делови за возни парк :
Партија 1 Резeрвни делови камион Mercedes
Партија 2 Резервни делови камиони Iveco
Партија 3 Резервни делови камион ФАП
Партија 4 Резервни делови путнички аутомбили
Партија 5 Резервни делови утоваривач VOLVO
Партија 6 Резервни делови трактор Белорус
Партија 7 Резервни делови механичка лопата BOB CAT
Партија 8 Резeрвни делови виљушкари CESAB DRAGO
Партија 9 Резервни делови приколице камионске
Партија 10 Резервни делови приколица тракторска
Партија 11 Резервни делови компактор BOMAG
Партија 12 Резервни делови булдозер SHANTUI SD13
Партија 13 Резервни делови комбинована грађевинска машина JCB
Партија 14 Хидрауличниразводници,вентили,пумпе, клипови,филтери
Партија 15 Акумулатори
Ознака из општег речника речника набавке: 34330000- Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле
Датум објављивања: 22.07.2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу оквирног споразума