Naš centar posetila delegacija iz Severne Makedonije

161

Savetnik premijera Vlade Severne Makedonije za životnu sredinu i prostorno planiranje Dragan Jovanov i načelnik za otpad u Ministarstvu životne sredine ove republike Ana Karanfilova Maznevska sa saradnicima iz opština Makedonska Kamenica, Sveti Nikole i Rankovce, pomoćnikom gradonačelnika Čačka Mirjanom Đoković i direktorom JKP Komunalac Čačak Petrom Domanovićem posetili su naš regionalni centar.
Menadžer preuzimanja, prijema i transporta otpada Slobodan Bogosavljević upoznao ih je sa dosadašnjim iskustvima u radu svih celina “Dubokog”, kao i projektima vezanim za unapređenje procesa primarne selekcije otpada i proširenje i stabilizaciju tela deponije.
Delegaciju iz Severne Makedonije činili su i gradonačelnici Makedonske Kamenice i Rankovca Sonja Stamenkova i Ivica Toševski, savetnici u lokalnim samoupravama Mare Todorovska, Suzana Spasovska, i Dimitar Cvetkovski (Rankovce), Ankica Petrovska (M. Kamenica), Šterjo Đorgiev i Marjan Zafirov (Sveti Nikole) i odbornik Skupštine Grada Čačka Ilo Mihajlovski.