Одлагање кабастог отпада на 20 локација у Ужицу

1187

Од 26. до 29. новембра ове године, Ужичани ће имати прилику да одложе свој кабасти отпад у наменске контејнере, који ће бити распоређени на 20 локација на територији свих градских месних заједница. Биће то уједно и званичан почетак новог начина управљања кабастим отпадом у нашем граду, који се успоставља у оквиру BWL пројекта. План је да се сваког последњег викенда, у свим наредним месецима, организује постављање и преузимање ових контејнера на истим локацијама, како би се токови кабастог отпада временски и локацијски ограничили и на тај начин целокупан систем учинио изводљивим за управљање.
Наранџасте контејнере ће постављати и преузимати ЈКП Биоктош, а њихову садржину ће допремати на простор Рециклажног дворишта у РЦУО Дубоко. На тој локацији кабасти отпад ће се разврставати по сировинском саставу и спремати за уситњавање у мобилној дробилици, која се такође набавља кроз BWL пројекат. Дробилицу очекујемо у наредним месецима, а до тада ћемо припремати кабасти отпад за ситњење.
За потпуно и адекватно бављање овим послом, набавићемо и дизалицу са покретном кашиком, која ће служити утовару и истовару кабастог отпада и његовом убацивању у дробилицу. Сви послови који се тичу додатног третмана кабастог отпада део су активности које ће спроводити ЈКП Дубоко Ужице.
Уситњени материјал ће се усмеравати у даље токове и то: економски исплативи део отпада ће се пласирати на тржиште секундарних сировина (метал, дрво, пластика…), онај део који нема тржишну вредност, али има енергетски потенцијал (дрво лошег квалитета, текстил, гума…) биће усмерен ка производњи алтернативних горива за цементну индустрију, док ће сав остатак, који нема ни тржишну, ни енергетску вредност, бити депонован, при чему ће заузимати значајно мањи простор услед смањене запремине и габарита.
Пројектом је предвиђено да се кабасти отпад организовано прикупља и са територије сеоских месних заједница, при чему ће та динамика бити нешто ређа него у граду, тј. постављање и пражњење контејнера ће се вршити квартално. Са опслуживањем сеоских месних заједница крећемо почетком 2022. и до тада ћемо адекватно информисати јавност о свим детаљима.
Данас формално озваничавамо почетак новог начина рада у овој области, најављујемо размештај контејнера на дефинисаним локацијама у интервалу – петак, 26.11. – понедељак, 29.11., и позивамо суграђане да се активно укључе у планиране активности и свој кабасти отпад изнесу на предвиђене локације у дефинисаним терминима.
Да се подсетимо шта спада у кабасти отпад: стари намештај, жичана језгра / душеци, покућство, бела техника, теписи, замењена столарија, техничка опрема, ауто гуме и ауто пластика, габаритна амбалажа и све друго што није комунални отпад, а гломазно је. Такође, треба напоменути да у кабасти отпад свакако не спадају: грађевински шут, купатилска санитарија, земља, грање / трава и све што је комунални отпад.
На крају, уколико из било ког разлога, ова динамика не одговара нечијим потребама, кабасти отпад се може довести и лично на локацију Рециклажног дворишта Дубоко (Дубоко бб), без надокнаде, сваког радног дана у интервалу од 07:00 – 14:00. Ко се определи за ову опцију, очекивање је да свој отпад сам истовари и разврста на локацији у, за ту намену, постављеним боксевима.
Инфоромације терминима одвоза и локацијама за одлагање кабастог отпада могу се добити на бесплатном броју ЈКП Биоктош: 0800-031-030, док се информације о допреми и начину одлагања отпада у Рециклажном дворишту могу добити на бесплатном броју ЈКП Дубоко Ужице: 0800-031-032.
За више информација о активностим пројекта запратите нас на друштвеним мрежама (FB BWL-Upravljanje kabastim otpadom i FB Ere recikliraju), а за додатне информације можете се обратити менаџеру пројекта, на следеће контакте: milos.radojevic.bwl@duboko.rs, +381 65/5230-654.
Пројекат “Успостављање система за одрживо управљање кабастим отпадом на територији градова Ужице и Тузла”, скраћено BWL (Bilky Waste Less / Мање кабастог отпада), који кофинансира Европска унија, реализује се у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA 2), кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020. Носилац пројекта је Регионални центар за управљање отпадом Дубоко, док су партнери ЈКП Комуналац и Удружење Центар за екологију и енергију из Тузле. Пројекат траје 18 месеци, при чему је реализација почела у марту ове, а завршиће се у августу наредне године. Укупна вредност пројекта је нешто преко 576.000 евра, при чему је за град Ужице планирано приближно 277.000 евра.

На фотографији: менаџер пројекта Милош Радојевић, градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић и директор ЈКП Дубоко Ужице мр Момир Миловановић на данашњој конференцији за новинаре