Угашен пожар

98

После 20 дана мукотрпног и даноноћног рада, угашен је пожар на телу депоније у Дубоком.
Свакодневно је на гашењу жаришта пожара учествовало између 100-120 људи, у три смене.
Ангажовано је 19 приватних предузећа, 11 комуналних предузећа и ватрогасне јединице из Ужица и других градова Србије.
Од механизације, у свакодневном раду била су 83 камиона за превоз земљано-каменог материјала из оближњих каменолома и у кругу депоније, 20 багера за ископ запаљеног отпада, ископ земље и утовар камиона, пет булдозера и један грејдер за изградњу приступних путева, три утоваривача, две комбиноване машине и 13 цистерни јавних комуналних предузећа, 10 ватрогасних цистерни, једна платформа са руком од 40 метара и три хелихоптера за гашење пожара.
Горива површина је третирана воденим раствором алги, пенилом и стандардним начином са водом и земљом.
Извршено је термовизијско снимање које је помогло да се лоцира главно жариште.
Укупна површина која је била под пожаром је око четири хектара. У току рада на санацији јавила су се три нова клизишта која су брзо и успешно санирана.
За гашење пожара и санацију потрошено је око 7000 m3 воде, 35.000 тона земљано-каменог материјала и око 15 тона пенила за гашење пожара.
Велика захвалност Влади Републике Србије, Министарству заштите животне средине и министарки Ирени Вујовић,Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације, Граду Ужицу на челу са градоначелницом Јеленом Раковић Радивојевић и сарадницима, возачима камиона, машинистима, радницима из комуналних предузећа и ЈКП “Дубоко” Ужице, као и свим вредним и радним људима који су дали свој допринос да се угаси пожар оваквих размера у рекордном року.