Донација Владе Републике Србије за даљи развој Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко

976

Одлуком Владе Републике Србије и надлежног Министарства заштите животне средине, у оквиру пројекта “Project Feasibility for Solid Waste”, Регионални центар за управљање отпадом ЈКП “Дубоко” Ужице је препознат као један од кандидата за реализацију помоћи за проширење тела депоније, искоришћење депонијског гаса, унапређење постројења за прераду отпадних вода, увођење механичко-биолошког третмана отпада и набавку возила и опреме.

Документе које су за Европску банку за обнову и развој и Француску агенцију за развој израдиле консултантскe кућe Envico доо Београд и Seureca, објављујемо на увид јавности:

1. План ангажовања заинтересованих страна:
на српском
на енглеском
2. Нетехнички резиме
на српском
на енглеском
3. Оквир за откуп земљишта и расељавање
на српском
на енглеском