Локације за одлагање кабастог отпада

1052

Од 26. новембра ове године, сваког последњег викенда у месецу, становници свих градских месних заједница Ужица ће имати прилику да одложе свој кабасти отпад у наменске контејнере, који ће бити распоређени на 20 локација.
Почев од јануара 2022. године, кабасти отпад ће се организовано прикупљати и са територије сеоских месних заједница, а постављање и пражњење контејнера ће се вршити квартално.
Пројекат “Успостављање система за одрживо управљање кабастим отпадом на територији градова Ужице и Тузла”, скраћено BWL (Bilky Waste Less / Мање кабастог отпада), који кофинансира Европска унија, реализује се у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA 2), кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020. Носилац пројекта је Регионални центар за управљање отпадом Дубоко, док су партнери ЈКП Комуналац и Удружење Центар за екологију и енергију из Тузле. Пројекат траје 18 месеци, при чему је реализација почела у марту ове, а завршиће се у августу наредне године. Укупна вредност пројекта је нешто преко 576.000 евра, при чему је за град Ужице планирано приближно 277.000 евра.

На фотографији су наведене локације за одлагање кабастог отпада у градским и сеоским месним заједницама града Ужица.