JNVV 07/2019 “Održavanje osnovnih sredstava deponovanja i transporta u 4 partije”

0

Naziv nabavke: JNVV 07/2019 „Održavanje osnovnih sredstava deponovanja i transporta u 4 partije:
Partija 1: Servis kamion Mercedes
Partija 3: Servis putnički automobili Škoda
Partija 5: Servis putničkog automobila Subaru
Partija 6: Servis kompaktor
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 50100000 – usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu
Datum objavljivanja: 26.11.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Produžetak roka za dostavljanje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o o obustavi postupka