ЈНВВ 07/2019 “Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта у 4 партијe”

Назив набавке: ЈНВВ 07/2019 „Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта у 4 партијe:
Партија 1: Сервис камион Mercedes
Партија 3: Сервис путнички аутомобили Шкода
Партија 5: Сервис путничког аутомобила Субару
Партија 6: Сервис компактор
Ознака из општег речника речника набавке: 50100000 – услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему
Датум објављивања: 26.11.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Продужетак рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о о обустави поступка