Дубоком Сертификат Секопака о доприносу у уштеди емисије угљен диоксида за прошлу годину

679

Међу добитницима сертификата Секопака о доприносу у уштеди емисије угљен диоксида за 2018. годину налази се и наш регионални центар. Сертификат је уручен ЈКП “Дубоко” Ужице за допринос смањењу количине емисије угљен диоксида од 299,43 тоне.
“Наведену количину уштеде у емисији гасова са ефектом стаклене баште, компанија је постигла кроз оперативно учешће у испуњењу националних циљева за рециклажу и поновно искоришћење амбалажног отпада” – истиче се у Серфикату Секопака.
Ово признање нашем регионалном центру уручено је и за 2016. и 2017. годину.